Pristup ovoj Internet prezentaciji i podacima sadržanim na njoj podložni su dole navedenim uslovima i odredbama

Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd
Upisana u registar Agencije za privredne registre, pod brojem registracije 12314
Osnivački kapital: 23.723.021.200,00 RSD
Matični broj: 07552335
Sedište: Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b, 11070 Beograd
Predsednik Izvršnog odbora: Fredeic Coin

Uslovi korišćenja

Sve informacije dostupne na ovoj Internet prezentaciji isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Informacije koje Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd objavljuje na ovoj Internet prezentaciji smatraju se tačnima i pouzdanima u vreme njihovog unošenja. Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd može u svakom trenutku, bez prethodne najave ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na ovoj Internet prezentaciji.

Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd stalno proverava i aktualizuje informacije na svojim Internet stranama. Uprkos svoj brižljivosti, moguće je da su se podaci u međuvremenu promenili. Stoga, Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd ne može preuzeti odgovornost za korišćenje informacija sa ovog sajta jer su one samo informativnog karaktera i ne smatra se odgovornom za eventualne posledice koje mogu nastupiti na osnovu drugačijeg tumačenja materijala na našoj Internet stranici. Za dodatne informacije, molimo, obratite se zaposlenima Banke.

Iako su se preduzele razumne mere opreza pri sačinjavanju informacija sadržanih na ovoj Internet prezentaciji, naglašavamo da iste nisu namenjene i ne treba da se koriste ili da se na njih poziva bilo koja transakcija obavljena u okviru Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd. Osobe koje su zainteresovane za bilo koji proizvod ili usluge Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd a koji su predstavljeni na ovom sajtu, moraju kontaktirati Societe Generale Banku Srbija a.d. Beograd kako bi se raspitali o svim uslovima i naknadama vezanim za pružanje određene usluge ili proizvoda.

Molimo Vas da vodite računa o tome da slanje poruka putem elektronske pošte na Internetu može biti nesigurno i podložno neovlašćenom pristupu trećih lica ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka primljena putem elektronske pošte smatraće se nepoverljivom, te Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka.

Isključenje odgovornosti

Saglasni ste da koriste Internet prezentaciju Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd na sopstveni rizik. Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitak informacija koje mogu da se dese prilikom upotrebe Internet prezentacije Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd ili usluga, servisa i softvera koji se nalaze na ovoj Internet prezentaciji. Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd neće biti odgovorna za bilo kakvu specijalnu, indirektnu ili posledičnu štetu ili bilo kakvu štetu koja može proisteći iz korišćenja ove Internet prezentacije i njenog sadržaja ili nedostupnosti iste.

Povezivanje na treće lokacije – linkovi

Linkovi sadržani na ovoj Internet prezentaciji omogućiće Vam da izađete sa stranica Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd. Povezane lokacije nisu pod kontrolom Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd i Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd nije odgovorna za sadržinu bilo koje povezane lokacije, ili za bilo koje izmene ili ažuriranja takvih Internet strana. Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd Vam omogućava ove veze/linkove radi pogodnosti. Uključenje bilo kojeg linka/veze ne implicira podržavanje takve lokacije od strane Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd.

Autorska prava

Svi elementi na ovoj Internet prezentaciji su zaštićeni u pogledu autorskog prava, i isključivo su vlasništvo Societe Generale Group i Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd. Zadržana su prava u pogledu autorskih prava trećih lica.